تعیین و گرفتن وقت سفارت آمریکادردبی,ترکیه,ارمنستان,قبرس09196359077
 

وقت فوری سفارت آمریکا در دبی

 

اولین تاریخ برای ماه مارس

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 

09196359077 - Hosseini

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی بعد از پل صدر- نبش کوچه

سیمیاری پلاک16/91 - آژانس پرسپولیس

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ساعت 10:28  توسط HOSSEINI | 
 

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در دبی برای ماه مارس(فوری)

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در دبی برای ماه جون(َعادی)

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در ترکیه برای ماه مارس

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در ارمنستان برای ماه اپریل

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در قبرس برای ماه مارس

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در باکو برای ماه اپریل

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در ایتالیا برای ماه فوریه

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در آلمان برای ماه فوریه

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آمریکا در اتریش برای ماه فوریه

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت آلمان در تهران برای ماه فوریه

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت سوئد در تهران برای ماه مارس

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت نروژ در تهران برای ماه فوریه

اولین تاریخ ممکن وقت سفارت انگلیس برای دبی.ابوظبی.آنکارا.استانبول

برای 10 روز آینده به بعد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی بعد از پل صدر- نبش کوچه

سیمیاری پلاک16/91 - آژانس پرسپولیس

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ساعت 20:21  توسط HOSSEINI | 
 

وقت سفارت آمریکا در دبی.ترکیه.قبرس.باکو.ارمنستان

 وقت سفارت آمریکا در ایتالیا.آلمان.اتریش

وقت سفارت انگلیس در دبی.ابوظبی.آنکارا.استانبول

وقت سفارت آلمان در تهران

وقت سفارت سوئد در تهران

وقت سفارت نروژ در تهران

پر کردن فرمهای سفارت

واریز هزینه ی سویس دانشجویی

واریز کلیه پرداختهای اینترنتی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی بعد از پل صدر- نبش کوچه

سیمیاری پلاک16/91 - آژانس پرسپولیس

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ساعت 22:28  توسط HOSSEINI | 
 

وقت سفارت آلمان در تهران

 

تعیین و گرفتن وقت مصاحبه سفارت آلمان برای اخذ ویزای شنگن در تهران

تعیین و گرفتن وقت مصاحبه سفارت آلمان برای اخذ ویزای دانشجویی در

تهران

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی بعد از پل صدر- نبش کوچه

سیمیاری پلاک16/91 - آژانس پرسپولیس

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ساعت 22:7  توسط HOSSEINI | 
 

تعیین و گرفتن وقت مصاحبه سفارت نروژ در تهران

پر کردن فرم سفارت نروژ در تهران

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی بعد از پل صدر- نبش کوچه

سیمیاری پلاک16/91 - آژانس پرسپولیس

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ساعت 21:56  توسط HOSSEINI | 
 

تعیین و گرفتن وقت مصاحبه سفارت سوئد در تهران

واریز وجه سفارت سوئد در تهران بصورت اینترنتی

پر کردن فرم سفارت سوئد در تهران

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی بعد از پل صدر- نبش کوچه

سیمیاری پلاک16/91 - آژانس پرسپولیس

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ساعت 21:56  توسط HOSSEINI | 
 

تعیین و گرفتن وقت مصاحبه سفارت انگلیس در دبی

تعیین و گرفتن وقت مصاحبه سفارت انگلیس در ابوظبی

تعیین و گرفتن وقت مصاحبه سفارت انگلیس در آنکارا

تعیین و گرفتن وقت مصاحبه سفارت انگلیس در استانبول

واریز وجه سفارت انگلیس بصورت اینترنتی

پر کردن فرم سفارت انگلیس

*واریزی سفارت برای ویزای 6 ماهه 133 دلار

*واریزی سفارت برای ویزای 2 ساله 505 دلار

*واریزی سفارت برای وایزای 5 ساله 917 دلار

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

آدرس : تهران - خیابان شریعتی بعد از پل صدر- نبش کوچه

سیمیاری پلاک16/91 - آژانس پرسپولیس

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ساعت 21:17  توسط HOSSEINI | 
 

توجه فرمایید ھمه ي افرادي كه قبلا به انگلستان سفر كرده اند

یا اولین بارشان میباشد باید تمامي مدارك زیر را مجددا به سفارت

تسلیم نمایند.

 

1.ترجمه رسمي و اصل مدارك ملكي (سند ملكي،اجاره نامه...)
2.ترجمه رسمي و اصل مدارك بانكي (پرينت 6 ماھه حساب بانكي جاري و سپرده)
3.ترجمه رسمي و اصل مدارك شغلي ( گواھي اشتغال به كار، حكم
بازنشستگي ، فیشحقوقي ، جواز كسب، روزنامه رسمي... )
4.مدارك از طرف انگلستان: دعوتنامه به ھمراه كپي پاسپورت دعوت كننده،
مدارك شغلي ، گواھي اشتغال به كار و در آمد، فیشحقوقي، پرينت حساب
بانكي،اجاره نامه يا سند مالكیت ملك محل سكونت در انگلستان.آخرين برگ
مالیات پرداختي به دولت انگلستان،چند عدد قبوض پرداختي(برق،گاز...)
4 جديد زمینه سفید * 5.دو قطعه عكس 6
6.فرم اينترنتي درخواست ويزا و برگه ي تايیديه نوبت
7.يك نسخه كپي از تمامي مدارك بالا براي روز نوبت در سفارت لازم میباشد.
8.ھزينه ويزاي مورد تقاضا
9.ترجمه شناسنامه

 

كپي شده از سایت سفارت بریتانیا:


مدارک مورد نیاز


لطفا توجه نمایید که کلیه متقاضیان روادید صرفه نظر از اینکه قبلا به بریتانیا سفر کرده باشند و یا خیر میبایستی کلیه  مدارک پشتیبانی کننده برای درخواست روادید خود را تسلیم نمایند.
كلیة مداركي كه ھمراه تقاضاي ویزا ارائه مي شود باید اصل باشد. مدراک غیر انگلیسی باید ھمراه با ترجمه رسمي تحویل داده شوند، که توسط مترجم رسمی تاریخ زده و امضاء شده باشد.

متقاضیان باید علاوه بر اصل و ترجمه مدارک ، یک سری فتوکپی کامل از کلیه فرمھا و مدارک درخواست ویزا ارائه دھند . این مدارک عبارت است از:

- فرم درخواست روادید که بصورت اینترنتی توسط شما تکمیل شده است
- فتوکپی صفحه اول گذرنامهان که حاوی عکس و مشخصات شما می باشد
- کلیه مدارک پشتیبانی کننده (مانند دعوت نامه، صورتحساب ھای بانکی، مدارک مربوط به شما در بریتانیا ارسال شده است (sponsor) وضعیت مھاجرت و غیره) که بوسیله ضامن

- کلیه مدارک پشتیبانی کننده شخصی شما مانند اسناد مالکیت، مدارک مربوط به اشتغال،صورتحساب ھای بانکی، دفترچه ھای پس انداز و سپرده ھای کوتاه وبلند مدت و غیره. فتوکپی اصل مدرک به زبان فارسی ھمراه با ترجمه مصدق آن مورد نیاز می باشد.

درخواست متقاضیانی که از ارائه اصل مدارک پشتیبانی کننده و ترجمه آنھا ھمراه با یک سری کامل فتوکپیخودداری نمایند ممکن است رد شود.

گذرنامه شما تا اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تان نزد ما باقی خواھد ماند. این مدت ممکن است تا 20 روز کاری بطول انجامد. بنابراین لطفا این مسئله را ھنگام انجام ترتیبات مربوط به سفر مد نظر داشته باشید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ساعت 20:37  توسط HOSSEINI | 
 

لینک فرم سفارت آمریکا - DS-160

 

https://ceac.state.gov/GenNIV

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

09196359077 - Hosseini

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ساعت 20:5  توسط HOSSEINI | 

کلیات

متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست پیشنهادی مدارک مربوط به همه انواع ویزا ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه را طبق قانون ایالات متحده برآورده می‌سازید. هیچ تضمینی وجود ندارد که ویزا صادر گردد. تا زمانی که ویزا صادر نشده است برنامه نهایی سفر خود را تنظیم نکرده و بلیت نخرید.

توجه: ممکن است به مدارک دیگری نیز نیاز باشد. لطفاً دستورالعمل‌های مربوط به نحوه درخواست ویزا که در وب‌سایت سفارت یا کنسولگری مورد نظر جهت ارائه درخواست ذکر شده است را بررسی نمایید. ممکن است برای اثبات اینکه شخص واجد شرایط ویزا است، به اسناد بیشتری نیاز باشد.

  1. در مورد آن دسته از درخواست‌های ویزا که به مصاحبه حضوری در بخش کنسولی نیاز دارد، متقاضیان باید تمام مدارک مورد نیاز را با خود به مصاحبه بیاورند.
  2. در خصوص آن دسته از متقاضیان ویزا که نیازی به مصاحبه حضوری در بخش کنسولی ندارند، متقاضیان باید تمام مدارک مورد نیاز جهت بررسی بخش کنسولی را در بسته درخواستی که قرار است توسط متقاضی ارائه شود، بگنجانند.

 

مدارک عمومی مورد نیاز - برای تمام انواع ویزا

مدارک اضافی مورد نیاز - بسته به نوع ویزا

 

(B) بازدیدکننده: کسب و کار، گردشگری، درمان پزشکی

(C) ترانزیت از ایالات متحده

(D) اعضای خدمه

(E) مبادله‌گر پیمان یا سرمایه‌گذار پیمان

(E3) فرد استرالیایی دارای مشاغل تخصصی

(F) دانشجوی دانشگاهی یا زبان

(H) کارگر موقت

(I) رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران

(J) بازدید‌کننده تبادل اطلاعات

(K) نامزد یا همسر یک شهروند ایالات متحده

(L) انتقال درون شرکت

(M) دانشجوی شغلی/غیردانشگاهی

(O) اتباع بیگانه دارای توانایی‌های فوق‌العاده

(P) اتباع بیگانه با شهرت بین‌المللی

(Q) بازدید‌کننده تبادل اطلاعات فرهنگی

(R) مسئولان مذهبی

(T) قربانی قاچاق

(TD/TN) افراد حرفه‌ای NAFTA 

(T) قربانی اقدامات جنایی

توضیحات در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ساعت 9:54  توسط HOSSEINI | 

سؤالات مربوط به ویزا

سؤالات مربوط به تجدید و تمدید ویزا

سؤالات مربوط به پاسپورت

سؤالات مربوط به هزینه MRV

سؤالات مربوط به قرار مصاحبه ویزا

سؤالات مربوط به تحویل مدارک

 

 توضیحات در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ساعت 8:58  توسط HOSSEINI | 

اطلاعات کلی در مورد هزینه

تمام متقاضیان ویزا از جمله کودکان ملزم به پرداخت هزینه غیر‌قابل استرداد و غیر‌قابل انتقال درخواست ویزای غیرمهاجرتی (MRV) هستند. پرداخت هزینه‌ها با استفاده از این وب‌سایت یا از طریق سیستم تلفن خودکار امکان‌پذیر است. (لطفاً به گزینه‌ها و دستورالعمل‌های زیر مراجعه کنید.) پرداخت هزینه درخواست ویزا الزامی است، صرف‌نظر از اینکه درخواست منجر به صدور ویزای ایالات متحده بشود یا خیر.

 

روش‌های پرداخت هزینه درخواست ویزا 

شرایط و ضوابط هزینه درخواست ویزا

زمان‌بندی هزینه‌های ویزای ایالات متحده (MRV)

هزینه‌های اضافی برای متقاضیان ویزا

 

توضیحات در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ساعت 8:10  توسط HOSSEINI | 

کلیات

به‌طور کلی، یک شهروند کشور خارجی که می‌خواهد به ایالات متحده وارد شود، ابتدا باید ویزای ایالات متحده را اخذ نماید که بر روی پاسپورت مسافر الصاق می‌گردد. ممکن است برخی از مسافران بین‌المللی واجد شرایط ورود بدون ویزا به ایالات متحده باشند، البته در صورتی که الزامات برنامه لغو ویزای ایالات متحده (VWP) را برآورده نمایند. برنامه لغو ویزا (VWP) به مسافران اجازه می‌دهد بدون ویزا و به مدت 90 روز برای کسب و کار یا تفریح وارد ایالات متحده شوند. هر کسی که به هر دلیلی بجز کسب و کار یا تفریح به ایالات متحده سفر می‌کند باید ویزا داشته باشد

 

 

.مراحل مورد نیاز برای درخواست ویزای ایالات

متحده

.تشخیص خطا در ویزای شما

.ویزا رد شد

 

توضیحات ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ساعت 7:41  توسط HOSSEINI | 
کلیات

ویزای غیرمهاجرتی مخصوص افرادی است که مایل هستند به‌طور موقت به منظور گردشگری، کسب و کار، اشتغال موقت، مطالعه یا درمان پزشکی به ایالات متحده بروند.

لطفاً از قبل برنامه‌ریزی کنید. اکیداً توصیه می‌شود صبر کنید تا مسافران ویزای معتبری را دریافت کنند، سپس بلیت هواپیما خریداری کنید. در زمان مصاحبه درخواست ویزا به ارائه بلیت نیازی نیست.

تمام مسافران باید مطلع باشند که داشتن ویزا ورود به ایالات متحده را تضمین نمی‌کند. ممکن است وزارت امنیت داخلی (DHS) اجازه ورود ندهد و همچنین ممکن است مدت زمان مجاز جهت حضور در ایالات متحده را محدود نماید.

 

انواع ویزاهای بازدیدکننده

 1.(B) بازدیدکننده: کسب و کار، گردشگری، درمان پزشکی

2.(C) ترانزیت در ایالات متحده

 

انواع ویزاهای تحصیلی

1.(F/M) دانشجوی دانشگاهی یا زبان / دانشجوی شغلی یا غیردانشگاهی

2.(J) بازدید‌کننده تبادل اطلاعات

انواع ویزاهای کاری

1.(D) اعضای خدمه

 

(I) رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران

 

(E1/E2) مبادله‌گر پیمان یا سرمایه‌گذار پیمان

(E3) متخصص حرفه‌ای استرالیایی

کارگر/استخدام موقت یا کارآموز (H، L، O، P، Q، R)

 

(TD/TN) افراد حرفه‌ای NAFTA

 

سایر انواع ویزاهای غیرمهاجرتی

 

(T) قربانی قاچاق

(U) قربانی اقدامات جنایی

 

توضیحات تمامی نوع ویزای ها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ساعت 7:12  توسط HOSSEINI |